02 987 6125 dg113@abv.bg
Изберете страница
За родители

.апр.ВВКАК ДА ПОМОГНЕМ ЗА ПО-ЛЕСНО АДАПТИРАНЕ НА ДЕТЕТО КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА?

  1. Подготовката за раздялата трябва да започва вкъщи. На детето може да му се говори за това, че то отива на детска градина, а родителите – на работа. Трябва предварително да подготвите детето за мисълта за детска градина. Подробно му разкажете за реда в нея, за обстановката, направете посещение до детската градина. Неизвестното плаши децата. То трябва да е запознато с това, което го очаква. Накарайте го да разбере, че Вие ще се чуствате горди, че то вече е голямо и ходи на детска градина. Не забравяйте, че всички Ваши емоции се предават на детето.
  2. Разкажене на учителите за индивидуалните особености на Вашето дете, за неговите навици и умения. Уточнете от каква помощ се нуждае детето Ви.
  3. Използвайте любимата играчка, с която детето говори и се чуства сигурно. Ако детето иска да си вземе играчка, не му забранявайте – това за него е част от дома и с нея то ще се чуства по-комфортно.
  4. Спокойният родител води до себе си спокойно дете. Желателно е сутрин то да бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойно, но твърдо и бързо, без да удължава момента. Ако детето трудно се разделя с майката, желателно е през първата седмица да го води някой друг.
  5. Раздялата в детската градина трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Най-добре е родителят сам да помисли за своя ритуал при раздяла. Ритуалът ще направи родителя по-уверен и тази увереност ще се предава и на детето.
  6. Много важни са емоциите на родителя при раздялата. Колкото по-плах и нерешителен е той, толкова по-тревожно ще бъде детето. Не трябва да се тревожи, когато детето плаче.
  7. На детето трябва да бъде обяснено след кое събитие от деня ще го вземат. (Напр. след като се наобядва или след като се наспи.) Така то няма да е тревожно кога и дали ще го вземат, а ще очаква събитието.
  8. Не променяйте правилата, които сте въвели при раздяла. Детето има нужда от твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този начин то се чувства сигурно и защитено.
  9. Някои деца се уморяват много от новите впечатления, новите приятели, новите дейности и многото хора. Ако детето се връща измъчено и нервно, това означава, че то още не е адаптирано. В този случай Вие трябва да го прибирате по-рано или 1-2 пъти седмично да го оставяте у дома. Проявявайте търпение към капризите на детето – те възникват поради претоварване на неговата нервна система. Не му се карайте – просто насочете вниманието му към нещо по-интересно, желано, любимо.
  10. Постарайте се детето да бъде заобиколено от спокойна обстановка без никакви конфликти. Говорете му ласкаво и нежно, по-често го прегръщайте. Не забравяйте да го хвалите за всичко постигнато. Детето се нуждае от Вашата постоянна подкрепа. Само по този начин детската градина може да се превърне в място, където то ще се чувства комфортно, а това ще осигурява необходимото Ви за работа  спокойствие.
График за консултации с родители 2019/2020г.

„““““

Група Ден Час Учители
1-ва „А“

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

 

Ст. учители:  Анжелика Симеонова

                      Наталия Андонова

2-ра „А“

 Вторник

Четвъртък

 13:00-14:00

 Ст. учители: Мария Якимова

                      Фатима Иванова

2-ра „Б“

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

 

Учител:         Фатме Алиева

Ст. учител:    Иванка Пенева

3-та „А“

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

Ст. учители:  Анета Филипова

                      Анелия Цветанова

3-та „Б“

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

Ст. учители:  Гюлзар Хаджибекир

                      Наталия Андонова

4 -та гр.

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

Ст. учитeл:    Петя Божинова

Учител:          Нина Иванова

4-та гр.

филиал

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

 

Ст. учители:   Диана Стойчева

                       Румяна Андреева

Психолог Вторник

С предварително

записан час по график

16:00-17:30

                       Блага Банова

 

 

 

.(.ъс.де с

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО

в  ДГ № 113 „Преспа“

При идване в детската градина и в занималнята

1. Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички „благодаря“, „заповядай“, „моля“, „ако обичаш“, „извинявай“.

2. Децата в групата са най-добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно, поздравяват  с „добро утро” или „добър ден” и се ръкуват с хората, които работят в детската градина;

3. Поздравяват децата от групата със „здравейте”.

4. На приятелите може да се помаха с ръка или да се поздравят със „здравей” или „здрасти”.

5. Неофициално обръщение на „ти” – към мама, татко, към приятелите и към хората, с които се познаваме добре.

6. Към по-възрастните хора обръщението е официално на „Вие” с думите „госпожо” или „господине” („моля, помогнете ми да…“), „учителко“, „учителю“ .

7.  На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие” („госпожо директор“, „годподин директор“).

8. Поведението е учтиво и уважително.

9. Говори се тихо и с усмивка.

10. Движението в занималнята е спокойно и внимателно.

11. В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана за игра.

12. Не се употребяват обидни и неприлични думи.

13. За нарушаване на правилата се съобщава на учителя.

14. Децата уведомяват учителя за своите нужди и желания.

15. Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник-възпитателя, когато се затрудняват („моля, помогнете ми да…”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При напускане на детската градина

1. Детето тръгва от детската градина, от групата или площадката само с родителите си или определения придружител. Обажда се на своята учителка, казва „Довиждане, госпожо!” и се ръкува. Казва „Довиждане!” и на своите приятели;

2. Сбогува се с госпожата и й пожелава „Приятна вечер!” или „Приятна почивка!”.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА
По време на игра

.1. Учителката направлява, подпомага игрите на децата, може да се намеси и прекъсне играта, ако някое дете застрашава безопасността и спокойствието на останалите деца.

2. С играчките децата могат да играят, да ги опазват и да ги подреждат на определените места.

3. Децата се включват в играта на другите, ако спазват правилата на играта.

4. Децата могат да играят и да се занимават с каквото пожелаят, като не си пречат помежду си.

5. Децата споделят играчките си, извиняват се, ако причинят неприятност, и си помагат в игрите.

6. Преди да се започне нова игра, децата трябва да приберат играчките от предишната игра.

7. Играе се на уредите и катерушките само на площадката, определена за групата.

8. Споделя се с госпожата всичко, което пречи на играта.

При подготовка за сън

1.Преди следобеден сън децата ползват тоалетна;

2.Децата подреждат дрехите си старателно на столчето, когато се събличат за сън;

3.Най-отгоре на столчето се подрежда блузата , която първо ще се облече след сън, за да не изстиват децата;

4.Пантофите се подреждат до леглото;

5.По време на сън децата растат. Добрият сън възстановява силите;

6.Спалнята е спокойно място, предназначено само за сън, там не се разговаря, не се играе, пази се тишина;

7.По време на сън децата може да стават тихо, ако имат нужда, за което уведомяват учителя;

8.Когато децата спят, всички пазят тишина.

За да сме здрави

.1. Ръцете се измиват със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени – при игра, при работа с боички и др.

2. На мивката децата трябва да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, дрехите. Не бива да се пръскат с вода.

3. Всеки ден у дома се сменя бельото и облеклото.

4. Храненето е необходимо да бъде редовно, бавно и спокойно.

5. По време на хранене се избягват шумни разговори и движение. Сяда се удобно на столчето и се ползват подходящите прибори за хранене и салфетки.

6. Децата се хранят с прибори за храна – вилица, лъжица, нож, малка лъжичка за десерт, а за всяка храна се ползва отделен съд – дълбока чиния, плитка чиния, чашка.

7. Дрехите се пазят чисти при хранене и игра.

8. Облеклото трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона, да е лесно за обличане.

Предпазливост и защита

Детето:

1.Казва на възрастните всичко, което го тревожи, ако изпитва страх и ако някой го обижда или му пречи;

2.Не приема лакомства, дъвки, подаръци от непознати хора;

3.Никога не тръгва с непознати хора и без разрешение от учителя;

4.Движи се заедно с другите деца , не се отклонява от групата;

5.Важно! Тялото е специално и неприкосновено. Не са позволени физически контакти, с изключение при оказване на помощ и подкрепа на детето при обслужване, при ръкуване;

6.Казва ”НЕ”, ако някой го докосва по начин, който го кара да се притеснява и да се чувства неудобно и неприятно. Тогава казва „Не ме докосвай! Това не ми харесва!”

7.Може да сподели с родителите, с по-възрастен, с учител, ако поведението на непознат или на приятел го притеснява и не му харесва! Детето съобщава на учителя, на родителите си;

Рожден ден

1. Рожденият ден е най-щастливият, най-чаканият ден в живота на едно дете.

2. На рожден ден децата са облечени с красиви дрехи.

3. За рожден ден на детето се подаряват подаръци и се изказват поздравления и пожелания.

4. Детето обсъжда с родителите си кои гости би желало да покани.

5. Детето обсъжда с родителите си какво да е менюто за рождения ден.

6. Детето се включва в украсяването на помещението за празника.

7. Поканените деца пазят новите играчки на рожденика.

8. Всички се отнасят с особено и специално внимание към рожденика в този ден.

Настоящите правила са разработени от педагогическия екип в детската градина и имат за цел да осигурят пълоценна социализация на децата в групата.

     ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

за учебната 2018/2019 година

(за родители)

                                          Глава втора

                                Организация и ръководство

                                       Раздел първи

                        Приемане и отписване на децата. Такси.

Чл. 7. Регистрирането, кандидатстването и класирането на децата за детска градина се извършва чрез информационната система за обслужване на детските градини на територията на Столична община.

Чл. 8. Записването на децата в детската градина се извършва на база класиране в информационната система на сайт www.kg.sofia.bg,при спазване изискванията  на ППЗНП :                                                                  

Копие от акта за раждане

Медицински документи

Декларация за спазване на правилника за дейността на детското  заведение.

Чл. 9. При наличие на свободни места групите се допълват по всяко време на годината.

Чл. 10. Децата от детското заведение се отписват:

             По желание на родителите

             При постъпване в първи клас

             При незаплащане на такса- един месец            

Чл.11. Документите , които родителите  задължително представят Документи за прием в детска градина:

1. Имунизационен паспорт.

2. Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити /фекална проба и скоч лепенка изследване за кръв и урина/  заверена в РИОКОЗ.

3. Медицинска бележка, че детето не е болно, не е в контакт със заразно болни и не е опаразитено с главови въшки от личния лекар на детето.

4. Лична-здравно профилактична карта попълнена от личния лекар и медицински картон.

5. Ксерокопие от акта за раждане.

6. Ксерокопие от І-ва и ІІ-ра страница на здравната книжка на детето.

Чл. 12. Децата се разпределят по възрастов признак .

Чл.13. При намаляване броя на децата в отделна група под норматива  и при производствена необходимост  / ваканции, дни за отработване и др. / се сформират сборни групи.

Чл. 14. Карантинни групи не се сливат.Не се смесват здрави и контактни деца .

Чл. 15. Преместването на дете от една в друга група става само с разрешение на   директора.

Чл. 16. При отсъствие повече от три дни от детската градина се  изисква медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава   детското заведение.

Чл. 17. При постъпване в ДГ родителите попълват заявление, в което задължително посочват телефон за връзка. Ако детето се прибира от друг член на семейството или семейни приятели,  родителите са длъжни да попълнят декларация с която упълномощават лицето, което ще взема детето от детската градина.

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  РОДИТЕЛИТЕ

 

Чл.18. Родителите водят децата си в детската градина  ЗДРАВИ, ЧИСТИ И СПРЕТНАТИ , С ОТЛИЧНА ХИГИЕНА. , в удобно и подходящо за сезона и за обличане и събличане облекло.

Чл.19. Внасянето на лекарства (сироп, витамини, капки за уши и очи) става само със знанието на медицинския специалист. Тя поема  задължението да бъдат дадени навреме и в нужната доза.

Чл. 20.Родителите осигуряват достатъчно резервни дрехи за преобличане в надписана чанта, вътрешни удобни пантофи. Пижамата   се взима от родителите в края на седмицата за изпиране и в понеделник се връща.

Чл. 21. Децата се приемат  лично от дежурната  учителка или помощник-възпитателката, като сутрин задължително се изчаква прегледа от медицинския специалист. Дете на което са открити паразити, обриви, температура, неразположеност, се връща от детското заведение. Подновяването на посещението  в  детската градина става само с медицинска  бележка от личния лекар на детето.

Чл. 22. Детската градина започва да приема деца от 7.00часа. Децата се приемат от дежурен учител или медицинския специалист.

Чл. 23. Децата се приемат сутрин до – 9.00 часа.

Чл. 24. След това време градината се затваря за да се осигури безопасността на децата и сградата. 

Чл. 25. Ако дете не е доведено на градина до 9.00 ч. а е присъствало предишния ден и родителите не са се обадили, за деня му се води присъствие и му се начислява такса, а храната му се разпределя между другите деца.

Чл. 26. Ако детето  се води по извинителни причини  след  9.00 ч, то трябва да е закусило.

Чл. 27. Децата се водят на градина без скъпи накити, скъпи лични играчки, мобилни телефони, таблети и часовници майки.  Учителките не носят отговорност за липсата или повреждането им. Същите ще бъдат събирани в началото на деня и връщани при предаване на детето.

Чл. 28. Новоприетите деца в детската градина могат да бъдат взимани на обяд по преценка на родителите и учителите с оглед безболезнената  им адаптация. Деца нуждаещи се от приобщаващо образование и такива на ресурсно подпомагане ,по преценка на учителите в групата и комисия за приобщаващо образование могат да посещават по половин ден/предиобяд или следобяд /, според желанието на родителите.

Чл. 29. Родителите задължително се запознават с условията, при които се отглеждат и възпитават децата им, правят предложения и участват в подобряване на материалната база и провеждане на празници и развлечения.

Чл. 30. Родителите по собствено желание могат да подпомагат финансово и материално детската градина чрез дарения, спонсорства или труд,  съдействат за обогатяване и поддържане на базата, за подобряване условията и разнообразяване живота на децата.

Чл. 31. Всеки родител сам осигурява и поддържа личните хигиенни средства за детето си – тоалетна хартия, салфетки, сапун,  кърпи за ръце и пижама за спане (съобразена със сезона) плувни принадлежности, ако детето плува. При нужда и по решение на ръководството родителите подпомагат градината за осигуряване на средства за поддържане общата хигиена .

Чл. 32. За  нормална учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходимия минимум учебни пособия – цветни моливи, лепила, флумастери, водни бои, пластелини, блокчета,тетрадки, подходящи книжки и дидактични материали, които се съгласуват на първата родителска среща с учителите и директора.

Чл. 33. По съгласуване с родителите в градината за децата се осигуряват и организират различни театрални постановки, развлечения, филми с учебен характер и други, билетите за които се заплащат от родителите.

Чл. 34. По желание на родителите срещу заплащане ДГ осигурява допълнителни дейности – английски език за деца, плуване, танци, карате и др. Всички подробности се уточняват на родителските срещи.

Чл. 35.  В началото на годината родителите от всяка група се запознават с броя и вида на формите на обучение, които са съобразени с Държавните образователни изисквания. и са приети на Педагогически съвет.

Чл. 36. Децата в детската градина се хранят четири пъти дневно по меню, изготвено от директора и медицинския специалист  и съобразено с изискванията за рационалното хранене, нормативната база на МЗ. Родители и учители заедно работят за създаване нужните навици и умения у децата.

Чл. 37. Необходимо условие новоприетите деца да посещават детската градина е да имат желание и умения да се самообслужват, съответствие с възрастовите и индивидуалните особености. За първите групи, не се допуска ползването на биберони и памперси.

Чл. 38. Във връзка с изискванията на РИОКОЗ и здравословното хранене на децата и зачестилите случаи на алергии и непоносимост към хранителни съставки, се преустановява внасянето на торти в ДГ.

 

ТАКСИ

 

Чл. 38. За престоя на децата в ДГ родителите заплащат ежемесечна такса,чиито размер се определя с нормативен документ – на основание Закона за местните данъци и такси ,Наредба за определяне  и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от СО и Решение №25, Протокол № 52 от 28.01.2010 г. на Столичен общински съвет.

За периода от 15.09 до 31.05.  заплащат такса с намаление при отсъствие на децата само след  представяне на медицински документ.

 В останалия период от  годината  от  01.06. до 15.09. не се заплаща такса при отсъствие на децата при условие, че родителите са уведомили писменно директора на детското заведение.

Чл. 39. Таксата се заплаща от 05-то до 10-то число на месеца. След 10-то число децата на родители не платили такси, ще се връщат от детска градина до изплащането и при просрочване на плащането се начислява лихва.

Чл.40. За летните месеци таксата се заплаща за предварително заявен период.

Чл. 41. През летният период и по време на ваканциите децата се разпределят в сборни групи. През месец Юли или Август в детската градина се извършват предварително планирани годишни ремонти и санитарни годишни процедури.

Чл. 42. За децата целогодишно се организират зелени училища и екскурзии, съгласно Годишния учебен план на детското заведение, Решение на Педагогическия съвет и желанията на родителите.

Чл. 43. Родителите са длъжни да спазват ПРАВИЛНИКА ЗА дейността на детското заведение,  който се подписва от тях по групи; да спазват хигиенните изисквания, да не нарушават дневния режим на децата, да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си .

Чл. 44. Деца, чиито родители  с поведението си и изказванията си уронват авторитета на детското заведение , разпространяват невярна информация се отстраняват.

 Чл. 45. Родителите нямат право да влизат в саморазправа с персонала, със своите и с другите деца, както и да си служат с грубости,

 Чл. 46. Всички  проблеми, предложения и други , родителите предоставят устно или писмено на медицинския специалист, учителките или директора. Ръководството на детското заведение е длъжно да вземе своевременно отношение по постъпилите сигнали, жалби и да разреши проблемите  по най-бързия начин, в полза на децата.

 Чл. 47. Родителите са първи помощници на учителите, помощник-възпитателите и медицинския специалист в детското заведение, за осигуряване условията и възпитанието на децата. Полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Хартата за защита правата на детето.

 Чл. 48. Оказват помощ на ДГ при хигиенизиране, залесяване, поддържане и обогатяване на материалната база,

 Чл. 49. Участват в избора и работата на родителските комитети и Училищното настоятелство и Обществения съвет.

 

ИЗВАДКАТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ Е ЧАСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 113”ПРЕСПА” И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ЗА РОДИТЕЛИТЕ  И ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРСОНАЛ.

Правилникът е приет на Педагогически съвет №1 на 18.09.2018 г.

 

                                                                                                Директор:

                                                                                                            (Миглена Филчева)

“ 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

за 2018/2019 учебна година

Група

Ден

Час

Учители

1-ва „А“

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

13:00-14:00

Ст. учители:  Мария Якимова

                       Фатима Иванова

1-ва „Б“

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

13:00-14:00

Ст. учители:  Анжелика Симеонова

                       Иванка Пенева

2-ра „А“

Вторник

13:00-14:00

Ст. учители:  Антоанета Филипова

                       Нели Цветанова

2-ра „Б“

Сряда

13:00-14:00

Ст. учители:  Гюлзар Хаджибекир

                       Наталия Андонова

3-та гр.

Четвъртък

14:00-15:00

Ст. учитeл:    Петя Божинова

Учител:          Нина Иванова

3-та гр.

филиал

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

13:00-14:00

Ст. учители:  Диана Стойчева

                       Румяна Андреева

4-та ПГ

Вторник

Четвъртък

13:00-14:00

13:00-14:00

Ст. учители:  Фатме Алиева

                       Таня Лазарова

Психолог

Четвъртък

С предварително записан час по график

13:00-15:00

                       Блага Банова

Ресурсен учител

Понеделник

13:30-13:45

Учител:          Наталия Трифонова

 

 

 Утвърдил :

                                    Директор : Миглена Филчева

Деца

Предмета

Игри

Извънкласни дейности

Свържи се с нас!

Адрес: гр. София, ул. "Преспа" №3

Телефон: 02/987-61-25

Имейл: dg113@abv.bg

Работно време: 07:00 - 19:00 ч., Понеделник- Петък