02 987 6125 dg113@abv.bg
Изберете страница

1. На 16.05.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе Спортен празникна двора на детската градина.

2. На 23.05.2019 г. – тържествено изпращане на 4 подтготвителна група“Довиждане детска градина – здравей първи клас“

Начало – 17.00 ч.