Проекти

КНИГА С ДЕТСКИ МЪДРОСТИ НА ДЕЦА ОТ ДГ № 113 “ПРЕСПА

Столична програма „Култура“Направление „Активни публики“ Проектът насърчава взаимодействието между родители и учители чрез участието им в общ творчески проект, който цели провокиране, събиране, публикуване и

Прочетете повече »