Проекти

Национална програма „Хубаво е в детската градина“

Описание на проектА Терапия, чрез изкуство (музикотерапия, рисувателна терапия, театрална терапия-куклотерапия и приказкотерапия, танцова терапия /денс /, ще създават условия за интеграция и социализация на

Прочетете повече »

КНИГА С ДЕТСКИ МЪДРОСТИ НА ДЕЦА ОТ ДГ № 113 „ПРЕСПА

Столична програма „Култура“Направление „Активни публики“ Проектът насърчава взаимодействието между родители и учители чрез участието им в общ творчески проект, който цели провокиране, събиране, публикуване и

Прочетете повече »