Миглена Филчева, директор на ДГ № 113 „Преспа“, гр. София: Издаваме книга с детски мъдрости по проект на СП „Култура“ – 2020 г. в направление „Активни публики“

Детска градина № 113 в град София „Преспа“ в лицето на нейния директор г-жа Миглена Филчева реализира проект за издаване на книга с детски мъдрости по Столична програма „Култура“ – 2020 г., направление „Активни публики“ с цел насърчаване на взаимодействието между родители и учители. Концепцията на тази книга е уникална за българския книжен пазар и напълно оригинална за педагогическата общност в България. Партньори на ДГ № 113 „Преспа“ в София са Синдикат на българските учители в лицето на д-р Янка Такева и Сдружение „Дете и пространство“ в лицето на д-р Весела Банова.

Г-жо Филчева, какво е за Вас Детска градина № 113 „Преспа“?

Основна част от моя живот – част от дома ми, част от семейството ми, част от сърцето ми!

Какви са предимствата и какви са дефицитите на директорския пост за Вас като учител?

Като учител бях при децата, усещах ги, живеех с техните емоции. Общуването с деца е изключителна привилегия, която изисква отдаденост и много любов. Директорският пост не ми е бил самоцел. Той дойде като естествено продължение на професионалното ми развитите в момент, когато детската градина имаше нужда от мен. Осъзнах на по-късен етап огромната отговорност, която поех на плещите си. Всекидневните ми ангажименти са свързани с административна работа, мениджмънт, финансови операции, координационна дейност с различни институции и още много други неща. За съжаление, ми остава все по-малко време за физически контакт с децата, а това ми липсва и затова при всеки празник в детската градина използвам възможността да бъда сред тях.

Кой е водещият принцип във визията Ви като директор на Детска градина „Преспа“?

Да бъдеш истински е по-важно от това да бъдеш прав.

Кои са основните цели в програмата Ви като директор за Детска градина „Преспа“ в краткосрочен и в дългосрочен план?

Ефективна управленска дейност, изграждане на стабилни партньорства, осигуряване на равен достъп до качествено образование. В дългосрочен план – щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност.

Как партнирате със Синдиката на българските учители, каква е оценката за сътрудничеството Ви?

Синдикатът на българските учители в лицето на неговия председател – д-р на ик.н. Янка Такева, е настоящ партньор на ДГ „Преспа“ – София, при реализацията на проект по Столична програма „Култура“, направление „Активни публики“ за създаване на книга с детски мъдрости. Партньорството ни включва предоставянето от страна на Синдиката на подходящо публично пространство за провеждане на педагогически семинар наесен с участието на учители, родители, психолози, социални работници, образователни експерти, детски издатели, детски писатели, литературни критици и други заинтересувани лица от темата на проекта. Предвид извънредната епидемична обстановка в България през 2020 година предвижданото сътрудничество може да се реализира и опосредствано, във виртуална среда, като широкият педагогически дебат по въпросите на детската мъдрост се изнесе в интернет на живо или на запис. Независимо от формата и платформата на публичната среща, ние продължаваме да разчитаме на това партньорство, защото то е много ценно за нас. Синдикатът ни предлага професионална среда, контакти с колегиалната общност и – което никак не е за подценяване – допълнителна популяризация.

С какво Ви впечатли и защо подкрепихте проектното предложение на родител от Вашата детска градина за създаване на книга с детски мъдрости с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ – 2020 г.?

Тези „мъдрости“ ни съпътстват през целия педагогически стаж. Всекидневно ги чуваме, децата спонтанно споделят мислите си, избухват, изригват. Записвали сме, споделяли сме помежду си, но никога не ни е хрумвало с какъв ценен материал боравим. И когато една майка дойде и сподели идеята си, изведнъж ми се разкри мащабът на цялото начинание. И когато тази майка се оказа и изключителен филолог и университетски преподавател, нямаше нужда да бъда убеждавана. Впечатли ме доверието и желанието й за диалог и взаимност. Това е едно изключително ценно общуване, което би могло да прерасне в „учебник“ за  родители и учители. Та ние сме тези, които се грижим заедно за нашите деца! Синтезът на детската мъдрост, нейната чистота и неизкривена истина ни показват посоката, по която вървим. Нашият свят отеква през детските мисли и ако ние имаме очи да го видим и уши да го чуем, този свят би станал едно по-добро място за всички ни.

Каква, според Вас, е ползата на Детска градина „Преспа“ от реализирането на този проект в направление „Активни публики“ на Столична програма „Култура“?

Като общинска, Детска градина № 113 „Преспа“ е част от Столична община и чрез реализирането на този проект ние ще бъдем част от културния живот на Столицата с фокус върху обществено значими теми и проблеми, пречупени през призмата на детското око. Ще бъдем модерни, разпознаваеми и актуални!

Коя беше, или все още е, най-интересната част за Вас от подготовката на тази детска книга?

Събирането на самите „мъдрости“ – мога да ги препрочитам до безкрай и веки път ги преоткривам. Но наред с тях книгата предлага и важен методологичен инструментариум за тяхното разбиране. В нея ще откриете четири статии – педагогическа, психологическа, философска и филологическа. Все пак това са детски реплики под формата на диалог, които съдържат някаква, макар и наивна, мъдрост, някакво първично познание за света.

Какво Ви разсмива у децата?

Желанието им да подражават на големите. Самочувствието, с което го правят. Съпротивата, с която оборват съмнението на възрастните.

Спомняте ли си своя „крилата“ фраза от детството и какво гласи тя?

Винаги съм обичала да консумирам месо. На въпрос от майка ми „Какво искаш за ядене?“ моят отговор бил: „Приготви ми нещо мъничко, като пържола“.

Каква, според Вас, ще е ползата от подобно издание на българския книжен пазар?

Нямам много наблюдения върху книжния ни пазар в момента, но при всички случаи – издание като това ще намери своята ниша и ще се търси заради своята уникалност.

Как, според Вас, ще погледне педагогическата колегия от предучилищното образование на продукта от този проект?

Надявам се – с интерес и професионално.

Възможно ли е да продължите издаването на подобни книжки във Вашата детска градина?

Би могло да следва продължение от всеки випуск, за да проследяваме как се променят децата, техните изразни средства, реч и поглед към света! Отсега сме решили вторият том да се нарича „втора порция“ във връзка с едно от подзаглавията в книгата: „Супа топчета с пуканки и копчета“. Споменът за щастливо детство е най-доброто наследство, което можем да оставим!

Извлякохте ли за себе си някаква мъдрост от създаването на тази книга с детски мъдрости и каква?

Всичко, казано простичко, е гениално!

Въпросите зададе гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева,

преподавател по книгоиздаване в СУ „Св. Климент Охридски“

Забел.: Интервюто е публикувано във вестник „Учителско дело“, издание на Синдикат на бългаарските учители, бр. 29, 05.10.2020 г., с. 3 и 6.