Национална програма „Хубаво е в детската градина“

Описание на проектА

Терапия, чрез изкуство (музикотерапия, рисувателна терапия, театрална терапия-куклотерапия и приказкотерапия, танцова терапия /денс /, ще създават условия за интеграция и социализация на децата от градината/196 деца /, преодоляване на дефицитите у деца със СОП / 19 деца /, развитие на творческия детски потенциал и възможности за овладяване на личностни умения за социализация.

Чрез различни художествени практики в занятията по образователните направления – Музика,ИИ ,ФВ, в заниманията по ДПД, педагозите и ръководителите заедно с децата ще имат възможност да преживяват и изразяват емоции, да преодоляват стреса, агресията и конфликти в изградени 5 / пет/ творчески работилници”ТВОРИЛНИЦИ :

1.»Приказен свят» – Приказкотерапията е част от литеартурната психотерапия. Тя е част от арттерапията. Децата се запознават с литературният жанр, най-близък до децата – българската народна приказка, народни обичаи и практики, коледуване, лазаруване, българска сватба. Прочит и анализ на приказката „Сватбата на Червенушко.

2.« Буратино» куклотерапия/ – Под формата на игра с различни видове – импровизирани кукли от природни материали / царевица,метли,кратуни,цветя, листя,цветя/ и във връзка с екологичното обучение на децата – отпадъчни материали –парцали, найлонови и пластмасови пликове и др./, ще се развива творческото мислене, памет, внимание.Процесите и техниките – импровизация, театрални игри, разказване на истории и разиграване на етюдна работа /арт –тренинги/, ще се въздейства върху говорния апарат на децата – дикция и правоговор.Ще посетят спектакли на ЦКТ,НАТФИЗ .

3»Аз пея и свиря» /Барабанна терапия -ефективен метод за справяне със стреса/. Арт ритъмът се проявява под формата на творчески занимания, терапевтични сесии и групови хепънинги, където децата имат възможност да работят над своята спонтанност, креативност, над различни здравни и други проблеми посредством езика на ритъма, ударните инструменти. Заучават се народни детски песни, запознават се с музикални народни инструменти. Посещение на детски оперни спектакли и музикално- образователни концерти във филхармонията.

4.„Грация„ –Децата ще развият дарбите си в областта на българските народни танци и съвременния танц. Танцът лекува и въздейства благотворно на абсолютно всички нива, физическо, емоционално, психическо и енергийно. Денс терапията е мощно средство за освобождаване на стреса на най-дълбоки нива, лекува и предотвратява емоционални, енергийни психически блокажи, освобождава агресията, възстановява баланса в енергийното тяло,  премахва фрустрации,  нагнетени емоции, освобождава чувството на вина, стари подтиснати страхове.Ще посещават репетициите и концертите на танцови състави и ансамбли –ДА»Филип Кутев» и др.

5. „Дъга„ –.В децата, ще се развие фината моторика, ще се запознаят с различни техники в областта на арт-терапията . Рисунката казва това, което детето не може. Рисуването с пръсти се препоръчва за профилактика при социални страхове и тревожност. Децата ще се занимават с различни техники рисуване и приложно изкуство – рисуване, апликиране, моделиране, колажи със семена, илюстрации върху приказки, рисуване с длани и др. Ще изработват мартеници, сурвачки,картички,пана, рисуване на великденски яйца.

Иновативен детски спектакъл»Сватбата на Червенушко» от Елин Пелин.