ДЕТСКИ ГРУПИ

- Нашите Групи -

Първа "А" група: „Шарени бонбони“

Учителки – Мария Якимова; Татяна Лазарова

Пом. възпитател – Димитрина Петрова

Мото на групата:

„Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове.“

Първа "Б" група: „Слънце“

Учителки – Галя Аладжова; Фатме Мухаремова

Пом. възпитател – Росица Трайкова

Мото на групата:

„Възпитанието означава да се развиват способностите на детето, а не да се създават нови способности, каквито то няма.“

Втора "А" група: „Умниците“

Учителки – Анелия Цветанова; Верка Белева

Пом. възпитател – Нели Браткова

Мото на групата:

„Децата научават толкова, колкото могат, а не колкото ние искаме…“

Втора "Б" група: „Звездички“

Учителки – Милена Капарашева; Радостина Йорданова

Пом. възпитател – Антоанета Дърмонска

Мото на групата:

„Беше време, когато от децата не се очакваше нищо, освен послушание. Сега от тях се очаква всичко, освен послушание.“

Трета "А" група „Дъга“

Учителки – Петя Божинова; Нина Иванова

Пом. възпитател – Стилиана Кулишева

Мото на групата:

„Доброто възпитание е най-доброто наследство.“

Трета група филиал: „Усмивка“

Учителки – Диана Стойчева; Иванка Пенева

Пом. възпитател – Калина Обретенова

Мото на групата:

„До около 6 години е периодът на „строител на себе си“.

Четвърта група: „Славейче“

Учителки – Наталия Андонова; Каролина Лалова

Пом. възпитател – Цветелина Гетова

Мото на групата:

„Делата са по-важни от думите. Често по-важно е не какво казвате, а какво вършите.“