ДЕТСКИ ГРУПИ

- Нашите Групи -

Първа група "Пчелички"

Учителки – Каролина Лалова; Стилияна Кулишева

Пом. възпитател – Иванка Симитчийска

Мото на групата:

„Делата са по-важни от думите. Често по-важно е не какво казвате, а какво вършите.“

Втора "А" група "Шарени Бонбони"

Учителки – Мария Якимова; Татяна Лазарова

Пом. възпитател – Росица Трайкова


Мото на групата:

„Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове.“

Втора "Б" група "Слънце"

Учителки – Галя Аладжова; Фатме Мухаремова

Пом. възпитател – Димитрина Петрова

Мото на групата:

„Възпитанието означава да се развиват способностите на детето, а не да се създават нови способности, каквито то няма.“

Трета "А" група "Умниците"

Учителки – Анелия Цветанова; Верка Белева

Пом. възпитател – Цветелина Гетова

Мото на групата:

„Децата научават толкова, колкото могат, а не колкото ние искаме…“

Трета "Б" група "Звездички"

Учителки – Милена Капарашева; Радостина Йорданова

Пом. възпитател – Виолета Иванова

Мото на групата:

„Беше време, когато от децата не се очакваше нищо, освен послушание. Сега от тях се очаква всичко, освен послушание.“

Четвърта "А" група "Дъга"

Учителки – Петя Божинова; Нина Иванова

Пом. възпитател – Фатима Иванова

Мото на групата:

„Доброто възпитание е най-доброто наследство.“

Четвърта група филиал "Усмивка"

Учителки – Диана Стойчева; Иванка Пенева

Пом. възпитател – Калина Обретенова

Мото на групата:

„До около 6 години е периодът на „строител на себе си“.