02 987 6125 dg113@abv.bg
Изберете страница

За Нас

ДГ „Преспа“ № 113 се намира в центъра на София.

нашата мисия
 • Да подкрепя и стимулира личностното развитие на всяко дете.
 • Да създава позитивна и разнообразна среда за развитие на всички дезца.
 • Да работи за утвърждаването на детската градина като значима институция в столицата.

ЦенностИ и принципи

 • .Поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.
 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.
 • Реализиране на ценностите и принципите на Педагогиката на толерантността и ненасилието.
 • Реализиране на ценностите и принципите на Педагогиката на сътрудничеството.

 

нашата визия
 • Ние сме място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Ние сме предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Ние сме център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, съвременна педаггогическа информация.
 • Ние сме средище на хора, които обичат децата и професияте си, поддържат квалификацията си на актуално ниво, стремят се към висока лична реализация и са удовлетворени от работата си.

Химн на ДГ № 113 „Преспа“

Музика : Михаил Шопов
Текст: Димитър Спасов
28.06.1995 г.

„Преспа”

1. Като цвете затрептяла
над планински върхове,
нашата градина бяла
всяка сутрин ни зове…

2. Като слънчице изгряла
над планински върхове,
нашата градина бяла
за игри ни пак зове…

Припев: (2 пъти)
Бяла Препса, Преспа бяла-
пеят детските сърца,
с нашта обич засияла,
ние твои сме деца.

 

Нашия телефон

02/987-61-25

Нашия Имейл

dg113@abv.bg

01.

Нашата дейност е отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 7-годишна възраст.

02.

Предлагаме обучение по желание на чужд език, спорт, танци, фехтовка и плуване.

03.

Организираме зелени и ски училища, еднодневни екскурзии и спортни мероприятия.

Деца

Предмета

Игри

Извънкласни дейности

Свържи се с нас!

Адрес: гр. София, ул. "Преспа" №3

Телефон: 02/987-61-25

Имейл: dg113@abv.bg

Работно време: 07:00 - 19:00 ч., Понеделник- Петък