„Преспалански мъдрости“ – деца и учени говорят заедно

В навечерието на студентския празник на 8-ми декември и в края на пандемичната 2020-та година излезе от печат най-зрялата и здрава детска книга на света – „Преспалански мъдрости“, която представя сентенции на петдесет и две български деца от целодневна детска градина № 113 „Преспа“ в гр. София и още четири научни статии на утвърдени български автори, които ги анализират от педагогическа, психологическа, философска и литературоведска гледна точка. Затова тази книга всъщност представлява две книги в едно книжно тяло – една с детски мъдрословици и друга с научни изследвания върху тях. Това я прави съвършено оригинална!

          „Преспаланаски мъдрости“ хем е сборник с литературно-философски изказвания на деца между 3 и 7-годишна възраст, хем е интердисциплинарен научен бюлетин за законите на детското мислене, изразено в реч, за спонтанните възгледи на малките деца относно света и човека, за реторическите особености на ранния детски говор и за съдържателните и формалните разновидности на словесните умотворения на инфантите. Предназначена е преди всичко за специалисти, които работят за и със деца – учени и учители, писатели и родители, педагози, психолози, социални работници, дори педиатри, изобщо за всички, посветени пряко или косвено на темата за детството и човешкото съзряване. Не е изключено тази цветна и атрактивна по дизайн книга да бъде интересна дори за първичните виновници за нейната поява – самите деца!
          Книгата „Преспалански мъдрости“ на малките столичанчета открива нова ниша в детското и специализираното книгоиздаване у нас. И това е така заради проявеното чрез нея ново за българските условия отношение към децата като личности – с пълно уважение към техните интелектуални усилия да се адаптират към света, който заварват, и с огромно внимание към начина, по който го правят. Това е „ново“ отношение, защото то не е изразено само декларативно, като административно пожелание, а е изпълнено съвсем реално и при това артистично – чрез слово и изображение, чрез цвят и композиция, чрез графичен текст и красиви бели полета по страниците, чрез мисловно обединение между деца и учени. Книгата цели да направи възрастните читатели по-умели възпитатели и по-толерантни хора, които да бъдат в услуга както на своите възпитаници, така и на самите себе си в собствения си опит да прозрат как се формира и развива човешкият дух.

          Тази забележителна книга нямаше да бъде възможна без финансовата подкрепа на Столична община, която финансира проект за „насърчаване на взаимодействието между родители и учители“ по програма „Култура“ в направление „Активни публики“ чрез идеята за създаване на съвместна книга. Тъкмо тези две активни „публики“, тези две динамични „съсловия“ в обществото трябва все повече да си сътрудничат, за да изпълнят социалната мисия, която имат – възпроизвеждане на българското общество и усъвършенстване на българската култура чрез образование. Детската книжка за възрастни читатели „Преспалански мъдрости“ е чудесен пример за плодотворно взаимодействие между родители и учители и явен залог, че всички ние – и деца, и възрастни – можем заедно да порастваме, независимо колко сме „малки“ или „големи“.