Разговор за „Преспалански мъдрости“ по БНР

Преспалански мъдрости. Мъдрости на деца от Детска градина „Преспа“ в гр. София и учени мъдрости за тях„, С., 2020, СП „Култура“

          На 17 декември 2020 г. в предаването „Хоризонт преди обед“ журналистката Ирина Недева разговаря с част от създателите на уникалната книга „Преспалански мъдрости“ – издание на Детска градина „Преспа“ в град София през ноември 2020 г., което съдържа детски текстове и научни статии върху тях. Въпреки артистичния си дизайн и детските мъдрословици, тази книга има научен характер и е предназначена за възрастни читатели – основно специалисти от областите педагогика, психология, лингвистика, литературознание и философия. С нея в България се открива нова научна перспектива – изучаването на светогледа на децата, отразен в слово под формата на кратки диалози (разговори между дете и възрастен). Тази книга разкрива и нова пазарна ниша в българското книгоиздаване, с което се явява пионерски труд и съществен принос в съвременната българска култура.

          В разговора участват: Миглена Филчева – директор на ДГ „Преспа“ – София, която е издател на книгата; д-р Юлия Йорданова-Панчева – автор на идеята и съставител на книгата; детето Павел Бакърджиев от ІІІ „Б“ група с майка му Марина Атаян, което е едно от 52-е деца преспаланци, автори на мъдрости в книгата.

          Достъп до разговора: Детски бисери в „Преспалански мъдрости“ – Арт зона (bnr.bg)