КНИГА С ДЕТСКИ МЪДРОСТИ НА ДЕЦА ОТ ДГ № 113 „ПРЕСПА

Столична програма „Култура“
Направление „Активни публики“

Проектът насърчава взаимодействието между родители и учители чрез участието им в общ творчески проект, който цели провокиране, събиране, публикуване и популяризиране на детски мъдрости, издадени в самостоятелно книжно тяло.

Това взаимодействие има важен социален смисъл, защото обединява представителите на семейната и образователната среда в общата им кауза по възпитанието и обучението на деца от I до IV група, сговаря ги в трудния диалог между поколенията и професиите.

ТВОРЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ НА ПРОЕКТА ЗА ДЕТСКА КНИГА:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ
относно литературното съдържание на проекта „Книга с детски мъдрости (на деца от столична детска градина). Насърчаване на взаимодействието между родители и учители“

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ПРОЕКТА ЗА ДЕТСКА КНИГА:

ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЕКТ

Направление „Активни публики”

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

УСЛОВИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“:

СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”
Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програмата за 2020 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ